Droga-II_880pix_pasek-na-podstrony.jpg

Akcja profilaktyczna  "Droga do Zdrowia - etap 2"  
została zakończona

Jesienna DROGA DO ZDROWIA
- II etap kampanii edukacyjno - profilaktycznej  Diagnostyki Laboratoriów Medycznych

Wiosną zaprosiliśmy Państwa do wejścia na „Drogę do zdrowia”. Postawiliśmy sobie za cel zwiększenie świadomości Polaków o jednym z największych zagrożeń zdrowotnych – zaburzeniach metabolizmu węglowodanów i lipidów oraz o związanych z nimi chorobach cywilizacyjnych.

Zaproponowaliśmy pakiet wyselekcjonowanych badań, których wyniki obrazują sprawność przemian metabolicznych cukrów i tłuszczów, wskazują na potencjalne ich zaburzenia i rozwój stanów patologicznych, w dalszej perspektywie prowadzących do cukrzycy czy schorzeń sercowo-naczyniowych. Choroby cywilizacyjne są wiodącą przyczyną obniżenia komfortu życia i śmierci zarówno w Polsce, jak i na świecie, a jednak wielu osobom trudno zmobilizować się do podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych.

drEmiliaMartin.jpg

Cel diety i aktywności fizycznej? Ładna sylwetka. Dobre samopoczucie. Satysfakcja. W końcu – choć powinno być na początku – ZDROWIE. Leczenie wielu schorzeń, w szczególności tych, u podłoża których leżą zaburzenia gospodarki energetycznej, za pomocą diety oraz modyfikacji stylu życia jest możliwe! I rekomendowane przez gremia eksperckie z całego świata.

Motywacji nie zwiększa na pewno fakt, że choroby cywilizacyjne rozwijają się stopniowo, a ich postępowi – przynajmniej na początkowych etapach - nie towarzyszy ani nagłe obniżenie komfortu życia, ani ból, ani swoiste objawy. Warto zdać sobie jednak sprawę, że niezatrzymane w porę patologiczne procesy nieuchronnie narastają, by w końcu stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Podwyższony poziom glukozy we krwi, nawet poniżej progu pozwalającego stwierdzić cukrzycę, skutkuje tzw. glikacją białek, prowadzącą do powikłań mikroangiopatycznych. Co to oznacza? Zaburzenia neurologiczne, dysfunkcję nerek, problemy ze wzrokiem.. W przebiegu cukrzycy dochodzi ponadto do rozwoju makroangiopatii, czyli uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych i związanych z tym chorób sercowo-naczyniowych. Nieprawidłowy profil lipidów we krwi, szczególnie w połączeniu z nadciśnieniem, na które cierpi ponad 30% Polaków, to natomiast prosta droga do zawału serca czy udaru mózgu. Hiperglikemia i dyslipidemia często ze sobą współistnieją, potęgując wzajemnie swój negatywny wpływ na zdrowie, dochodzi do rozwoju tzw. zespołu metabolicznego. 


Na choroby cywilizacyjne nie ma cudownego lekarstwa. Nie istnieje jeden lek czy suplement, który raz zastosowany pozwoli nam o nich zapomnieć na zawsze. Z drugiej strony, zarówno na wczesnym etapie, jeszcze przed koniecznością wdrożenia jakiejkolwiek farmakoterapii, jak i w już zaawansowanym stadium, u pacjentów leczonych kombinacją wielu leków, ogromne znaczenie ma styl życia. Aktywność fizyczna, zbilansowana, zdrowa dieta – proste i dostępne dla wszystkich rozwiązania, okazują się jednak najtrudniejsze do zastosowania. Kampania profilaktyczna „Droga do zdrowia” miała dostarczać motywacji do ich wprowadzenia. Zachęcaliśmy, by spojrzeć na wyniki badań, jak na obiektywne odzwierciedlenie stanu zdrowia, wdrożyć odpowiednie zmiany stylu życia, a następnie obserwować ich efekty w poprawie parametrów laboratoryjnych. Do pakietu badań dołączona została konsultacja ich  wyników. 

Wśród parametrów, których wartości sygnalizować mogą problemy z metabolizmem węglowodanów znalazły się hemoglobina glikowana oraz glukoza i insulina na czczo. Na podstawie oznaczenia dwóch ostatnich parametrów wyliczyć można ponadto współczynnik HOMA-IR, określający stopień insulinooporności, która jest zjawiskiem leżącym u podstaw rozwoju cukrzycy 2 typu. Ocenie zaburzeń lipidowych – podwyższonego poziomu cholesterolu całkowitego, cholesterolu „złego”, czyli LDL, cholesterolu nie-HDL i trójglicerydów, obniżonego natomiast stężenia cholesterolu „dobrego” – HDL, służyło oznaczenie lipidogramu. Zaburzenia metabolizmu cukrów i tłuszczów wpływają na dobrostan wątroby, który ocenialiśmy w tzw. próbach wątrobowych.

W jesiennej odsłonie kampanii profilaktycznej zachęcamy więc do ponownego oznaczenia tych samych parametrów biochemicznych. Sprawdźmy, czy podjęte wysiłki były efektywne. Jeśli tak – gratulujemy, tak trzymać! Jeśli nie, być może jest to ważne ostrzeżenie, że należy udać się do lekarza, który będzie mógł ocenić przyczyny niepowodzenia. Jego tłem może być zwykły brak wytrwałości i błędy dietetyczne, ale także znaczne nasilenie procesów patologicznych, wymagające wdrożenia farmakoterapii lub choroby współistniejące, takie jak zaburzenia endokrynologiczne (m.in. zespół policystycznych jajników czy niedoczynność tarczycy).

 

Do jesiennych pakietów badań dołączamy dwa parametry: TSH i witaminę D metabolit 25(OH).

Oznaczenie TSH jest wstępnym testem pozwalającym określić, czy tarczyca funkcjonuje prawidłowo. Hormony wydzielane przez ten narząd są jednym z głównych motorów metabolizmu, a jednocześnie zaburzenia pracy tego gruczołu są dość często spotykane.Poziom witaminy D3 jest istotny nie tylko dla mocnych kości. Istnieje szereg doniesień dokumentujących związek między niedoborem tej witaminy-hormonu a schorzeniami o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym (cukrzyca typu 1, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, choroby zapalne jelit, astma) czy nawet nowotworami. Wykazano również korelacje między obniżonym stężeniem witaminy D a nadciśnieniem, otyłością i insulinoopornością, cukrzycą typu 2, miażdżycą czy zespołem metabolicznym. Czy można więc uznać witaminę D za panaceum na choroby cywilizacyjne? Niestety nie. Wyniki badań dotyczących wpływu suplementacji tej witaminy na poprawę parametrów biochemicznych krwi i idącą za tym możliwością prewencji chorób nie są na razie jednoznaczne i wystarczające. Pomimo tego, wskazuje się na niewystarczający poziom witaminy D jako na niezależny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, co samo w sobie stanowi wskazuje na konieczność większej dbałości o zdrowie.

Jesienna „Droga do zdrowia” jest otwarta również dla tych z Państwa, którzy nie uczestniczyli w edycji wiosennej. Nigdy nie jest za późno na troskę o własne zdrowie!

Pobierz bon na badania!


Bon na badania można pobrać z naszej strony www.drogadozdrowia.diag.pl/pobierzbony i wykorzystać samodzielnie lub ofiarować bliskiej osobie.  Bony na Pakiety badań można pobierać do 30 listopada, a realizować do 31 grudna 2019 roku.  Konsultacja wyników dostępna w ramach pakietu "JESIENNA DROGA + KONSULTACJA" będzie możliwa do końca lutego 2020 r.